Wirtualne Elektrownie i Spółdzielnie Energetyczne w Polsce, 29 września 2016 r., Warszawa

W imieniu w Organizatora firmy CBE Polska – zapraszamy na międzynarodowe seminarium "Wirtualne Elektrownie i Spółdzielnie Energetyczne w Polsce", które odbędzie się 
29 września 2016 roku, w Warszawie.
 
Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie ekspertów reprezentujących sektor energetyczny/OZE by mogli wymieniać się doświadczeniami w zakresie realizacji nowych inwestycji w zakresie energetyki rozproszonej. W Polsce zagadnienia te zyskały obecnie na znaczeniu, w związku z wejściem w życie kompleksowej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także planowanym wprowadzeniu projektu „Rynku Mocy”w polityce energetycznej kraju.
 
W konsekwencji postępujących zmian w sektorze energetycznym pojawiają się dwie nowe formy przedsiębiorczości tzw. klastry oraz spółdzielnie energetyczne. Natomiast technologia „wirtualnej elektrownii” jako jedna z najbardziej sprawdzonych i wydajnych sposobów zapewnienia efektywności i stabilności źródłom energii w systemie rozproszonym, może stać się właściwym sposobem na wydajne powiązanie jednostek wytwórczych generacji rozproszonej/ energii odnawialnej. 
 
Rozwiązania z zakresu elektrowni wirtualnej stanowią zamkniętą, sterowalną całość, która jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne pojedynczej instalacji lub zostać zintegrowaną z siecią elektroenergetyczną, zwiększając tym samym jej współczynniki efektywności energetycznej.
 
Najważniejsze zagadnienia omawiane na seminarium:
Otoczenie regulacyjne i inwestycyjne dla rozwoju projektów „Wirtualnych Elektrowni”
Prawne, ekonomiczne i biznesowe aspekty integracji technologii VPP, energetyki rozproszonej z siecią energetyczną w Polsce
Nowa ustawa o OZE – spółdzielnie energetyczne/kooperacja energetyczna sposobem na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Wirtualna elektrownia jako sprawdzony sposób bilansowana i zarządzania mocą OZE
Sprzedaż energii z instalacji OZE poprzez użycie technologii „Wirtualnych Elektrownii” oraz rozwiązań „Kooperacji Energetycznej” – nowe wyzwania i możliwości
Strategie rynkowe i modele biznesowe wdrażania technologii VPP w obliczu różnych uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych w Europie
Doświadczenie zagraniczne, projekty pilotażowe i komercyjne wdrożenia
Bilansowanie odnawialnych źródeł energii
Smart grid i wirtualne elektrownie - integracja systemów
Systemy magazynowania energii
Wirtualna Elektrownia a „Negawaty
 
 
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:
Przedstawicieli sektorów: energetycznego, telekomunikacyjnego, IT, gazowniczego, komunalnego, ciepłowniczego
Podmioty z rynku energetycznego, w szczególności prowadzące działalność w charakterze OSP/ OSD
Podmioty posiadające oraz inwestujące moce wytwórcze OZE
Administrację publiczną i samorządy
Dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
Firmy doradcze i inżynieryjne
Przedstawicieli instytucji finansujących inwestycje energetyczne
 
 
Więcej informacji na temat seminarium znajdziecie Państwo na stronie: www.cbepolska.pl
Nr telefonu/faksu: +48 22 82 77 123 
Adres email: biuro@cbepolska.pl