STOWARZYSZENIE ENERGII ODNAWIALNEJ

 ul. Ogrodowa 59a

00-876 Warszawa
www.seo.org.pl
 
Podstawowe cele Stowarzyszenia:
Usuwanie wszelkich barier stojących na drodze pełnego rozwoju gospodarczego kraju, ekologii i ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej i źródeł odnawialnych.
Stanowienie wpływowego lobby dla działań gospodarczych i prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii.
Opiniowanie inicjatyw prawnych i gospodarczych związanych z ochroną środowiska oraz oddziaływanie na opinię publiczną w zakresie działań proekologicznych.
Promowanie rozwoju przedsiębiorstw multienergetycznych w Polsce oraz źródeł odnawialnych energii, w tym: biomasy, siły wiatru, energii wody, słońca i gazu.
Szerzenie i propagowanie informacji o źródłach odnawialnych energii oraz przedsiębiorstw multienergetycznych.