Stanowisko Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii w sprawie nadpodaży zielonych certyfikatów

Czy rząd doprowadzi do upadku małych polskich firm energetycznych?

Na skutek zaniechań i celowych działań rządu, przedsiębiorcy, którzy zainwestowali w odnawialne źródła energii, licząc na stabilne dochody z systemu wsparcia, w tej chwili borykają się z poważnymi problemami. Ryzyko bankructwa nie dotyczy tylko ich elektrowni wiatrowych, wodnych, biomasowych czy słonecznych, ale zwłaszcza w przypadku małych przedsiębiorców, także innego majątku czy biznesów, które stanowiły zabezpieczenie dla kredytów na nowoczesne instalacje OZE.

Mówiąc wprost – inwestorzy, którzy pozytywnie zareagowali na zaproszenie wystosowane przez Państwo zostali wystawieni do przysłowiowego „wiatru”, a rząd, na którym ciążą konkretne obowiązki regulacyjne z ich wykonywania całkowicie zrezygnował i jak Piłat umywa ręce patrząc na osobiste tragedie setek inwestorów.

A przecież rząd może naprawić sytuację jednym rozporządzeniem i decyzją o możliwości migracji istniejących instalacji do nowego aukcyjnego systemu wsparcia. Jednak apele nie dają żadnych rezultatów, rząd nie przejmuje się doprowadzeniem do upadłości polskich przedsiębiorców, którzy odpowiadając na zaproszenie władz do angażowania się w zwiększenie udziału OZE w polskim miksie energetycznym, zainwestowali swoje środki w nowoczesną gałąź przemysłu, a teraz stoją przed widmem upadłości lub wywłaszczenia.

Sytuacja została przedstawiona przez przedsiębiorców na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2017r. Polska Rada Koordynacyjna OZE reprezentująca przedsiębiorców przekazała na ręce parlamentarzystów i przedstawicieli Ministerstwa Energii apel  o naprawę systemu wsparcia dla istniejących instalacji oze. Pomimo, że nie jest to niespodzianka i Ministerstwo Energii otrzymuje informacje i apele na ten temat już od kilku lat, przedstawiciele ME nie poczuwają się do obowiązku podjęcia działań skazując przedsiębiorców na upadek.

Posiedzenie Zespołu było rejestrowane, można obejrzeć pod linkiem: 
www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=B1243A8842FDA0F1C12580C100456C32


STANOWISKO PRK OZE W SPRAWIE NADPODAŻY ZIELONYCH CERTYFIKATÓW