Stanowisko PIGEOR do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy - Prawo Budowlane. 

Pliki do pobrania:
Stanowisko PIGEOR do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy prawo budowlane.pdf