Stanowisko PIGEOR do projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

Przedstawiamy treść stanowiska Izby do projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. 

Pliki do pobrania:
Stanowisko PIGEOR w sprawie Rozporzadzenia o ilosci energii 2016.pdf