Stanowisko PIGEOR do projektu rozporządzenia w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej do projektu rozporządzenia w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. 

Pliki do pobrania:
Stanowisko PIGEOR w sprawie Rozporzadzenia o ilosci energii 2016 dla instalacji ponizej 1 MW.pdf