Seminarium "Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne"

Międzynarodowe Seminarium "Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne", 28.02.2017 r., Częstochowa.

 

Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie przedstawicieli sektora energetycznego/OZE by mogli wymieniać się doświadczeniami w zakresie realizacji nowych inwestycji w energetyce rozproszonej. W Polsce zagadnienia te zyskały obecnie na znaczeniu, w związku z pracami Ministerstwa Energii oraz Sejmu RP nad kompleksową nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także planowanym wprowadzeniu projektu „Rynku Mocy” w polityce energetycznej kraju w pierwszej połowie 2017 r.

W konsekwencji postępujących zmian w sektorze energetycznym już wkrótce pojawią się być może na dużą skalę dwie nowe formy przedsiębiorczości tzw. klastry oraz spółdzielnie energetyczne. Natomiast technologie „wirtualnej elektrownii” oraz „magazynowania energii”, jako jedne z najbardziej sprawdzonych i wydajnych sposobów zapewnienia efektywności i stabilności odnawialnym źródłom energii w systemie rozproszonym, może stać się właściwym sposobem na wydajne powiązanie jednostek wytwórczych generacji rozproszonej.

W gronie prelegentów / ekspertów II edycji Seminarium:

 

Lars Kegel, Institute for System Architecture, Technische Universitat Dresden, opowie o projekcie "GOFLEX" prowadzonym przez uczelnie przy współpracy z OSP i OSD oraz Komisją Europejską, w ramach programu Horizon 2020

Milan Vukasovic, International Project Manager, Austrian Power Grid AG (Austria)

Dietmar Gross, VPP Projects, RWE / Innogy SE (Niemcy)

Janne Haponnen, Vice President, FORTUM Oy (Finlandia)

Florian Reinke, Energy Economics Senior Analyst, 50HERTZ Transmission GmbH (Niemcy)

Stanislas d'Herbemont, Vice President, REScoop.eu (Europejska Federacja Spółdzielni Energetycznych)

Maciej Kapalski, Departament Energetyki Odnawialnej, Ministerstwo Energii RP

Prof. Zbigniew Hanzelka, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie.

Prof. Stanisław M. Pietruszko, Prezes, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

Grzegorz Wiśniewski, Prezes, Instytut Energii Odnawialnej EC BREC

Grzegorz Skarżyński, Wiceprezes, Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej (PSEW)

Tomasz Koropis, Wiceprezes, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW)

Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI)

Tomasz Podgajniak, Wiceprezes, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR)

Dr. inż Piotr Szeląg, Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechniki Częstochowskiej

Dr. inż Sebastian Dudzik, Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania, Wydział Elektryczny, Politechniki Częstochowskiej

 

Najważniejsze zagadnienia II edycji Seminarium:

l  Otoczenie regulacyjne i inwestycyjne dla rozwoju projektów i inwestycji ,,Spółdzielni / Klastrów Energii”, „Wirtualnych Elektrowni” oraz „Systemów Magazynowania Energii”

l  Prawne, ekonomiczne i biznesowe aspekty integracji energetyki odnawialnej z siecią energetyczną w Polsce

l  Spółdzielnie energetyczne/klastry energetyczne sposobem na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

l  Wirtualne elektrownie i Magazyny Energii jako sprawdzone sposoby bilansowana i zarządzania mocą OZE

l  Zaawansowane systemy magazynowania energii - nowe rozwiązania i inwestycje

 

Więcej informacji na temat seminarium znajduje się na stronie:

http://cbepolska.pl/pl/wirtualne-elektrownie.html

Nr telefonu/faksu: +48 22 82 77 123

Adres email: biuro@cbepolska.pl