Konferencja prasowa: Czy rząd doprowadzi do upadku małych polskich firm energetycznych?

W imieniu Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE zapraszamy na konferencję prasową:

Czy rząd doprowadzi do upadku małych polskich firm energetycznych?

Konferencja odbędzie się 21 kwietnia 2017r o godzinie 14:00

w Centrum Prasowym PAP, przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie

 

Chcemy zwrócić uwagę Państwa i społeczeństwa na sytuację przedsiębiorców, którzy zachęcani przez kolejne rządy zainwestowali w odnawialne źródła energii w okresie 2005-2016, licząc na stabilne dochody z systemu wsparcia. Na skutek zaniechań i celowych działań rządu, ci sami przedsiębiorcy borykają się dziś z poważnymi problemami. Ryzyko bankructwa nie dotyczy tylko ich elektrowni wiatrowych, wodnych, biomasowych czy słonecznych, ale zwłaszcza w przypadku małych przedsiębiorców, także prywatnego majątku (domów, gospodarstw rolnych), które stanowiły
zabezpieczenie dla kredytów na nowoczesne instalacje OZE.

 

Mówiąc wprost – inwestorzy, którzy pozytywnie zareagowali na zaproszenie wystosowane przez państwo zostali wystawieni do przysłowiowego „wiatru”, a rząd, na którym ciążą konkretne obowiązki regulacyjne z ich wykonywania całkowicie zrezygnował i umywa ręce patrząc na osobiste tragedie setek inwestorów.


Rząd może naprawić sytuację jednym rozporządzeniem i decyzją o możliwości migracji istniejącychinstalacji do nowego aukcyjnego systemu wsparcia. Apele przedsiębiorców nie dają żadnych
rezultatów, rząd nie przejmuje się doprowadzeniem do upadłości polskich firm, które odpowiadając na zaproszenie władz do angażowania się w zwiększenie udziału OZE w polskim miksie
energetycznym, zainwestowali często dorobek całego życia w nowoczesną gałąź przemysłu. Dziś stoją przed widmem upadłości lub swoistego wywłaszczenia.


Sytuacja została przedstawiona przez licznie zgromadzonych przedsiębiorców na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii 5 kwietnia 2017r. Polska Rada Koordynacyjna OZE
przekazała na ręce parlamentarzystów i przedstawicieli Ministerstwa Energii apel o naprawę systemu sparcia dla istniejących instalacji OZE. Mimo, że nie jest to niespodzianka, a Ministerstwo Energii otrzymuje informacje i apele na ten temat już od kilku lat, przedstawiciele rządu nie poczuwają się do obowiązku podjęcia działań skazując przedsiębiorców na upadek.

 

Posiedzenie Zespołu było rejestrowane, można je obejrzeć pod linkiem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=B1243A8842FDA0F1C12580C100456C32 

 

Formularz rejestracyjny konferencji prasowej "Czy rząd doprowadzi do upadku małych polskich firm energetycznych?