E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o.

Plac Rodla 8, lok. II-405
70-419 Szczecin

www.edis-energia.pl

E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o. (EEO)
  • Spółka zależna E.ON Climate&Renewables, firmy o światowej działalności na rynku odnawialnych źródeł energii
  • EEO swoją działalność wiąże z rynkiem energetyki wiatrowej w Polsce i ma w tym zakresie ambitne cele
  • Posiada dwa parki wiatrowe o mocy 13MW (stan na rok 2009)
  • W trakcie budowy są dwa parki wiatrowe o mocy ok. 70 MW, które zostaną ukończone w 2010 r.
  • Posiada znaczące portfolio projektów w różnych stadiach rozwoju