EKO ENERGIA Józef Pawlikowski-Bulcyk i Wspólnicy sp. komandytowa

Osiedle Nowe 20
34-424 Szaflary
 
EKO ENERGIA Józef Pawlikowski-Bulcyk i Wspólnicy spółka komandytowa jest firmą rodzinną, z polskim kapitałem, której celem jest przygotowywanie i realizacji projektów związanych z energią odnawialną. Główna działalność spółki skoncentrowana jest na realizacji projektów parków wiatrowych na terenie Polski, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i urządzeń najnowszej generacji pozwalających na to, by energia odnawialna była możliwie optymalnie wykorzystywana.
 
Misją spółki jest dochowanie najwyższych standardów na każdym etapie przygotowania oraz realizacji inwestycji. Wyboru lokalizacji farm wiatrowych dokonujemy kierując się dobrymi praktykami oraz respektując obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym także rekomendacje i wytyczne organów administracji państwowej i samorządowej. Już na wstępnym etapie oceny potencjalnej lokalizacji farmy wiatrowej wykonujemy szczegółowe badania środowiskowe przez okres co najmniej 12 miesięcy, w poszanowaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych, społecznych i gospodarczych regionu.
 
EKO ENERGIA propaguje ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu, dlatego też wpiera lokalne inicjatywy społeczne, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, placówkami społecznymi oraz szkołami. EKO ENERGIA wspiera Fundację Dobra Sprawa, w której głównymi celami są m.in. pomoc osobom niepełnosprawnym, wspomaganie sportowców i trenerów, ochrona wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych terenu Suwalszczyzny, wspieranie technologii odnawialnych źródeł energii oraz podejmowanie działań wspierających innowacyjność i ekologię w działalności gospodarczej.