Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp. k.

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy spółka komandytowa
Norway House, ul. Lwowska 19
00-660 Warszawa, Poland
www.cliffordchance.com/poland

T +48 22 429 9467
F +48 22 627 1466

Zespół Prawa Energetycznego i Prawa Ochrony Środowiska biura warszawskiego kancelarii Clifford Chance jest jednym z najbardziej uznanych w tej dziedzinie w Polsce. Nasze sukcesy we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań w sektorze użyteczności publicznej stały się jednym z powodów, dla których zostaliśmy wyróżnieni jako "Międzynarodowa Kancelaria Prawnicza Roku w Polsce" (w ramach Chambers Europe Awards for Excellence 2009).
Nasz Zespół korzysta również ze wsparcia innych praktyk biura koncentrujących się na zagadnieniach takich jak:

  • nieruchomości,
  • budownictwo i infrastruktura,
  • bankowość i finanse,
  • kwestie korporacyjne oraz fuzje i przejęcia,
  • prywatne inwestycje kapitałowe,
  • prawo konkurencji oraz postępowania sporne.

Każda z wymienionych praktyk zdobyła pierwsze miejsce w rankingu informatora prawniczego Chambers Europe, edycja 2010. Nasi prawnicy doradzają wszystkim uczestnikom rynku energetycznego: firmom zajmującym się produkcją, dystrybucją i handlem energią elektryczną, zagranicznym inwestorom, a także kredytodawcom i kredytobiorcom działającym w szeroko rozumianym sektorze energetycznym. Oferujemy pomoc prawną w wielu kwestiach związanych z działalnością sektora energetycznego, takich jak: prywatyzacja przedsiębiorstw energetycznych, joint ventures, finansowanie projektów, energetyka odnawialna (ze szczególnym naciskiem na projekty elektrowni wiatrowych), sektor naftowo-gazowy, doradztwo regulacyjne, ochrona środowiska, handel emisjami, kwestie budowlane, pomoc publiczna i zamówienia publiczne, kwestie podatkowe oraz reprezentowanie klientów z sektora energetycznego w postępowaniach spornych.