Brugg Systemy Rurowe Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5
05 - 860 Płochocin

www.pipesystems.com

BRUGG Systemy Rurowe Sp. z o.o. jest członkiem grupy szwajcarskich przedsiębiorstw BRUGG. Oferuje zaawansowane rozwiązania dla bezpiecznego i efektywnego transportu płynów. Firma działa w trzech dziedzinach : ciepłownictwo, stacje paliw i przemysł. Jedną z aplikacji przemysłowych jest wykorzystanie giętkich rur do ogrzewania fermentującej biomasy w biogazowniach. Produkty dostarczane są bezpośrednio z własnych fabryk. Brugg oferuje również pomoc techniczną – od koncepcji i projektu, do instalacji systemów na budowie.