Biogaz Inwestor Sp. z o. o.

ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń

www.biogaz.torun.pl

Biogaz Inwestor Spółka z o. o., z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, została założona w roku 1993,
a jej udziałowcami są: Gmina Miasta Toruń (ok. 90 % udziałów), Geofizyka Toruń S.A. (ok. 6 % udziałów), Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu (ok. 3 % udziałów) oraz Toruńska Energetyka Cergia Spółka Akcyjna (ok. 0,2 % udziałów).

Podstawową działalnością Spółki jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła z gazu składowiskowego, pozyskiwanego poprzez instalację biogazową na miejskim składowisku odpadów (MSO) w Toruniu przy
ul. Kociewskiej. Instalacja gazu składowiskowego została uruchomiona w 1997 r. i w chwili obecnej (sierpień
2012 r.) głównymi urządzeniami wchodzącymi w jej skład są:
• 82 studnie biogazowe na składowisku odpadów (rozmieszczone na pryźmie o powierzchni ok. 14 ha i średniej wysokości 38 m),
• 2 moduły pompująco-regulujące (MPR-1 i MPR-2),
• rurociąg gazowy zasilający agregaty prądotwórcze,
• agregat prądotwórczy AP-1 marki Jenbacher o nominalnej mocy elektrycznej 551 kWe i cieplnej 750 kWt, pracujący w wysokosprawnej kogeneracji,
• agregat prądotwórczy AP-2 marki MDE o nominalnej mocy elektrycznej 324 kWe,
• agregat prądotwórczy AP-3 marki Perkins o nominalnej mocy elektrycznej 445 kWe i cieplnej 470 kWt.

Efektem ekologicznym podstawowej działalności gospodarczej Spółki w 2011 r. była produkcja ok. 6 GWh energii elektrycznej i ok. 20,5 TJ ciepła poprzez utylizację ponad 3,5 mln Nm3 gazu składowiskowego o zawartości ok. 51,7 % metanu. Energia ta w całości stanowi energię odnawialną, a jej roczna wielkość jest równoważna spaleniu ok. 2.880 ton węgla kamiennego w konwencjonalnej elektrociepłowni. Uzyskana energia pozwala zatem uniknąć emisji rocznie ok. 60 ton dwutlenku siarki; 170 ton tlenku węgla, 5 ton tlenków azotu i 85 ton pyłów (powstających przy spalaniu węgla).

Wytwarzana w wysokosprawnej kogeneracji energia elektryczna i ciepło dostarczane są mieszkańcom Torunia za pośrednictwem lokalnych operatorów sieciowych: Energa-Operator SA i Toruńskiej Energetyki Cergia Spółka Akcyjna.

Oprócz proekologicznego i wysokosprawnego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła Biogaz Inwestor zajmuje się również kompleksową (gazową, ziemną oraz biologiczną) rekultywacją zamkniętego z końcem
2009 r. MSO w Toruniu, a także jego bieżącym utrzymaniem i monitoringiem. Spółka prowadzi także dystrybucję alternatywnych paliw gazowych (CNG i LPG) na stacji przy ul. Legionów 220 w Toruniu. Jest to jedyna stacja 
w Toruniu oferująca sprężony gaz ziemny (CNG) do pojazdów i jedna z dwóch w województwie kujawsko-pomorskim.