AKUO ENERGY POLSKA Sp. z o.o.

Plac Rodła 8
70-419 Szczecin

www.akuoenergy.com/en/home

Firma Akuo Energy z siedziba w Paryżu zajmuje się realizacja projektów, finansowaniem i eksploatacja inwestycji w dziedzinach OZE (wiatrowych, wodnych, biomasowych/biogazowych i fotowoltaicznych) z oddziałami w różnych częściach świata w tym w Polsce.