ABRYS Sp. z o.o.

ul. Daleka 33
60-124 Poznań
www.abrys.pl

Już od ponad 20 lat Firma Abrys spełnia oczekiwania swoich klientów, zapewniając im dostęp do kompleksowej wiedzy i informacji – wskazując drogę do sukcesu.
Misją ABRYSU jest dostarczanie informacji i wiedzy w celu maksymalizacji efektów ekologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych w obszarze ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

ABRYS sp. z o. o. jest liderem na polskim rynku w działalności wydawniczej oraz organizacji konferencji, seminariów i szkoleń z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, energetyki oraz dziedzin pokrewnych.

ABRYS wydaje:
specjalistyczne miesięczniki: PRZEGLĄD KOMUNALNY, RECYKLING, CZYSTA ENERGIA, WODOCIĄGI - KANALIZACJA, ZIELEŃ MIEJSKA, ECOMANAGER
rocznik - Leksykon Techniki Komunalnej
wydawnictwa książkowe.

Zespół redakcyjny ABRYSU jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu promującego edukację i działalność proekologiczną.

Zespół szkoleniowy ABRYSU organizuje corocznie kilkadziesiąt seminariów, szkoleń, wyjazdów studyjnych i konferencji. ABRYS współpracuje z najważniejszymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, instytucjami oraz firmami zajmującymi się ochroną środowiska. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia najwybitniejszych specjalistów z branży. Jesteśmy przekonani, że bezstronna informacja i rzetelna edukacja, którą dostarczamy, przynosi wymierne korzyści środowisku.

Ogólnopolski miesięcznik CZYSTA ENERGIA wydawany jest przez ABRYSę od września 2001 r. Jest to pierwszy na rynku wydawniczym magazyn w całości poświęcony sprawom związanym z energią przyjazną środowisku, niekonwencjonalnym w tym odnawialnym jej źródłom oraz technologiom wytwarzania zgodnym z zasadami ochrony środowiska, a także sprawom poszanowania energii i poprawy efektywności energetycznej. Jest jednym z sześciu wydawanych przez prężnie rozwijającą się firmę ABRYS Sp. z o.o. z Poznania pism poświęconych gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Stanowi poszerzenie i uzupełnienie tematyki znanego od 20 lat PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO