Studia Podyplomowe

2013-07-31

"Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi odnawialne źródła energii" – studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego. To już czwarta edycja!

Uczelnia Łazarskiego wraz z Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej (PIGEO) oraz Wojskową Akademią Techniczną (WAT) odpowiadając na potrzeby rynku stworzyła program studiów podyplomowych „Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi odnawialne źródła energii”.

Unikatowa oferta studiów to:

 • połączenie wieloletniego doświadczenia Uczelni Łazarskiego, Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej oraz Wojskowej Akademii Technicznej
 • nie tylko wykłady i warsztaty prowadzone przez praktyków, ale także laboratoria eksperymentalne oraz zajęcia z project managerami na funkcjonujących i będących w budowie obiektach wykorzystujących źródła odnawialne w Polsce
 • profesjonalne przygotowanie słuchaczy z całego procesu inwestycyjnego od założeń, przez studium wykonalności i projekt deweloperski po budowę i eksploatację
 • wszystkie źródła energii wiatru, biomasy, biogazu, słońca, wody i geotermalnej
 • aktualne uwarunkowania prawne i ekonomiczne uwzględniające ryzyka związane ze zmianą przepisów prawa, jak i czynniki gospodarcze
 • najnowsze technologie wykorzystywane w budowanych elektrowniach czy ciepłowniach w generacji rozproszonej
 • metodyka Project Management i negocjacje w rzeczywistości projektowej
 • możliwość osobistego poznania czołowych graczy rynku w Polsce i zdobycia wielu kontaktów biznesowych

Od kilku już dekad w świecie systematycznie wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii (OZE), wykorzystującymi energię wody, wiatru i słońca, biomasy i biogazu, energię geotermalną. Dzieje się tak nie tylko w Unii Europejskiej, która od lat w sposób konsekwentny kształtuje i realizuje swoją politykę ukierunkowaną na ciągłe zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych, ale także w innych regionach świata, w tym w USA, w Brazylii, w Chinach, Indiach itd.

Wydaje się nieuchronne, iż odnawialne źródła energii w dłuższej perspektywie czasowej zdominują tzw. mix energetyczny, gdyż tylko zrównoważona energetyka odnawialna powiązana z systemami magazynowania energii zagwarantuje stabilne zaspokajanie rosnących potrzeb, zwłaszcza wobec nieuchronnego wyczerpywania się łatwo dostępnych zasobów paliw konwencjonalnych i groźby narastających kryzysów wynikających z nierównomiernego ich rozłożenia na świecie. Rozwój technologii OZE, w szczególności tzw. energetyki rozproszonej, wykorzystujących dostępne powszechnie i lokalnie zasoby energii, może kryzysy te łagodzić.

Polska powinna w większym niż dotychczas stopniu włączyć się w międzynarodowy podział prac służących rozwojowi tego sektora. Powinniśmy stać się nie tylko znacznie większym niż dotychczas inwestorem w tej dziedzinie, ale także aktywnie angażować i rozwijać krajowy potencjał naukowy i przemysłowy, dla rozwoju i zwiększania efektywności tych technologii. Tworzenie w Polsce dobrych podstaw i uwarunkowań formalno – prawnych oraz konsekwentne identyfikowanie i łagodzenie barier i poprawa efektywności już przyjętych rozwiązań, może przyczynić się nie tylko do zwiększenia mocy wytwórczych w źródłach rozproszonych, ale także do zachęcenia lokalizowania fabryk, w których produkowane będą urządzenia dla planowanych inwestycji.

Transformacja rynku w kierunku generacji rozproszonej wymaga większego zapotrzebowania na pracowników, w tym managerów z multidiscyplinarną wiedzą obejmującą elementy zarządzania, technologii, ekonomii i prawa. Studia "Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi OZE" pozwolą na profesjonalne przygotowanie słuchaczy z całego procesu inwestycyjnego od założeń, przez studium wykonalności i projekt deweloperski po budowę i eksploatację i obejmują wszystkie źródła odnawialne wiatru, biomasy, biogazu, słońca, wody i geotermalne. Oferta studiów obejmuje nie tylko wykłady i warsztaty prowadzone przez praktyków, ale także laboratoria eksperymentalne oraz zajęcia z project managerami na działających i budowanych obiektach wykorzystujących źródła odnawialne w Polsce. To także szeroka możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych.
Istotnym atutem tego kierunku jest również możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Prince II.

"W procesie planowania inwestycji uwzględnić trzeba szereg aspektów prawnych, szczególnie w dobie planowanych zmian w ustawodawstwie, aspektów ekonomicznych uwzględniających niepewne systemy wsparcia i kryzysy gospodarcze oraz aspektów technicznych, przy postępującym stale rozwoju technologii. Tylko dobrze przygotowane studium wykonalności i realizacja projektu w oparciu o  kontrolę i kordynację każdego jego etapu jest drogą do sukcesu" – podsumowuje Michał Ćwil, kierownik studiów „Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi OZE”.

W skład kadry wykładowców wchodzą wybitni akademicy oraz praktycy od lat związani z rynkiem OZE:

 • Dr Grzegorz Barzyk - Właściciel firmy konsultingowej dr Barzyk Consulting
 • Michał Ćwil - Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej
 • Paweł Danilczuk – Koordynator Projektów, Polska grupa Biogazowa
 • Lech Dziewierz - Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • Dr Lesław Janowicz – Menedżer ds. środowiskowych i OZE, PNO Consultants
 • Paweł Karwat - Kierownik Sekcji Biogazu, Poldanor S.A.
 • Dr hab. Beata Kępińska - AGH, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego
 • Michał Kłopotek – Viessmann
 • Michał Mika – Kierownik Produktu, Danfoss Poland Sp. z o. o.
 • Dr Zdzisław Muras - Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Regulacji Energetyki
 • Prof. dr hab. Witold Orłowski - Główny doradca ekonomiczny PwC Polska Sp. z o.o.
 • Marek Paw - PGE Bełchatów
 • Bartłomiej Pawlak - Prezes Zarządu BOŚ Eko Profit S.A.
 • Dr Jarosław Pietras - Dyrektor Generalny Rady Unii Europejskiej
 • Dr inż. Stanisław Pietruszko - Politechnika Warszawska, Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki
 • Dr Maciej Piliński – Członek Zarządu, FreeLight Polska Sp. z o.o.
 • Tomasz Podgajniak - Wiceprezes Zarządu PIGEO, Prezes Zarządu Enerco Sp. z o.o. Sp. k.
 • Prof. dr hab. Jan Popczyk - Politechnika Śląska, Prezes Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
 • Marek Półtorak – Dyrektor Zarządzający EkoSolar
 • Daniel Prządko – Politechnika Warszawska
 • Bogusław Kuba Puchowski - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
 • Piotr Pysiak – Glaubicz Garwolińska Consultans
 • Mec. Renata Robaszewska – Kancelaria Prawna Robaszewska & Płoszka
 • Dr Magdalena Rogulska - Ekseprt ds. biopaliw, Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Mariusz Wawer – Associate Director, Havas PR
 • Aleksander Zawada – Instytut Tele i Radiotechniczny

Zapraszamy serdecznie do rejestracji na IV edycję studiów podyplomowych "Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi odnawialne źródła energii" prowadzonych na Uczelni Łazarskiego.

Więcej informacji o kierunku znajdą Państwo pod adresem internetowym:
rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/oze/ lub kontaktując się bezpośrednio z Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej.

Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z wizyty studyjnej przeprowadzonej w ramach I edycji studiów.