Stanowiska

Stanowisko PIGEO odnośnie projektu rozporządzenia MG dot. zielonych certyfikatów i biomasy leśnej

więcej

Ocena wydatkowania środków publicznych celem wsparcia inwestycji w energetyce odnawialnej w Polsce na przykładzie Działania 9.4. - Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

 więcej

Uwagi PIGEO dotyczące projektu ustawy zmieniającej ustawę o nawozach i nawożeniu

więcej

Stanowisko PIGEO odnośnie projektu rozporządzenia MG dot. zielonych certyfikatów

więcej

Uwagi PIGEO do projektu Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

więcej