Stanowiska

Stanowisko PIGEO do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

więcej

Stanowisko PIGEO do projektu ustawy o OZE

więcej

Stanowisko PIGEO dot. projektu Ustawy o krajobrazie


więcej

Stanowisko PIGEO dot. nadpodaży zielonych certyfikatów

więcej

Poprawki PIGEO do poselskiego projektu ustawy - Mały Trójpak

więcej

Stanowisko PIGEO do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dn. 9 października 2012r.

więcej

Stanowiska PIGEO do projektów ustaw Pakietu Energetycznego


więcej

Stanowisko PIGEO dot. wpływu zielonych certyfikatów na ceny energii elektrycznej

więcej

Stanowisko PIGEO do publikacji przygotowanej przez Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu pt. „Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne“.


więcej

Polska długo spóźniona z wdrożeniem przepisów unijnych z zakresu odnawialnych źródeł energii


więcej