Stanowiska

07.04.2017

Stanowisko Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii w sprawie nadpodaży zielonych certyfikatów

więcej
03.04.2017

Komentarz PIGEOR do ekspertyzy „Koncepcja funkcjonowania klastrów w Polsce”

ME przedstawiło do publicznych konsultacji ekspertyzę „Koncepcja funkcjonowania klastrów w Polsce”  przygotowaną przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. (lider konsorcjum), WiseEuropa-Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz ATMOTERM S.A., przy udziale Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej.  Materiał ma być podstawą do dyskusji na temat  rozwoju klastrów energii, czyli lokalnych autonomicznych systemów energetycznych.

więcej
02.12.2016

Stanowisko PIGEOR do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.

więcej
09.03.2016

Stanowisko PIGEOR do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej.

więcej
30.09.2015

Stanowisko Izby do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ceny referencyjnej w 2016 r.

Prezentujemy Państwu stanowisko PIGEOR do projektu rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej w 2016 r., które zostało przedłożone do Ministerstwa Gospodarki w dniu 30 września 2015 r.

więcej
10.07.2015

Stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR) do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane

więcej

Stanowisko PIGEOR do projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

więcej

Stanowisko PIGEOR do projektu rozporządzenia w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW

więcej

Stanowisko PIGEOR do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane

więcej

Stanowisko PIGEO do projektu ustawy o OZE

więcej