Platforma e-learningowa dla gmin

Green Communities, czyli internetowa platforma edukacyjna dla gmin to bezpłatny cykl szkoleń na temat odnawialnych źródeł energii (OZE). Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gmin, m.in. przez edukację i przyznawanie Certyfikatu „Gmina przyjazna zielonej energii”.Projekt realizowany przez Green Cross Poland przy współpracy z PIGEOR oraz Stowarzyszeniem Gmin Przyjaznych OZE. Daje to możliwość uwzględnienia w programie merytorycznym perspektywy zarówno inwestorów, jak i reprezentantów społeczności lokalnych, czyli dwóch głównych partnerów niezbędnych do rozwoju tej branży w Polsce.

Green Communities to:

 • baza wiedzy dla inwestorów, którzy szukają przyjaznego miejsca na inwestycje.
 • bezpłatny, przygotowany przez wysokiej klasy specjalistów cykl szkoleń na temat odnawialnych źródeł energii.
 • internetowa platforma edukacyjna stworzona z myślą o pracownikach samorządów gmin, które chcą pozyskać inwestorów.

Tematyka, poruszona podczas całego cyklu szkoleń, dotyczy najważniejszych aspektów związanych z realizowaną inwestycją w zakresie OZE. Kluczowe zagadanie to:

 • planowanie przestrzenne dla odnawialnych źródeł energii,
 • aspekty środowiskowe związane z lokalizacją inwestycji wykorzystujących OZE,
 • prawo budowlane w ujęciu inwestycji w OZE,
 • elementy prawa energetycznego w kontekście rozwoju sektora OZE,
 • społeczne i gospodarcze aspekty dla gmin przy rozwoju energetyki rozproszonej wykorzystującej źródła   odnawialne,
 • mikroźródła.

Poszczególne etapy projektu Green Communites przedstawiają się następująco:

 • rejestracja – należy zarejestrować się na stronie głównej, klikając „Zapisz się” na stronie www.greencommunities.pl
 • każdy Użytkownik otrzyma indywidualne hasło, które zostanie wysłane na jego adres email
 • e-szkolenie – polega na bieżącym śledzeniu materiałów merytorycznych, które pojawiać się będą na ekranie Użytkownika. Materiały mają formę tekstu litego oraz graficzną. Materiały podzielone zostały na odcinki, wg bloków tematycznych. Każdy odcinek trwa 45 minut. Każdy blok składa się z 5 odcinków. Szkolenie składa się z 6 bloków tematycznych.
 • test cząstkowy – na koniec każdego bloku tematycznego należy rozwiązać test uprawniający do przejścia do kolejnego bloku. Test jest dostępny po zalogowaniu się każdego Użytkownika.
 • test podsumowujący
 • certyfikat – po uzyskaniu wymaganej liczby punktów w teście, każdy Użytkownik otrzyma stosowny Certyfikat świadczący o ukończonym szkoleniu Uroczysta gala i nagrody – Rozdanie Certyfikatów odbędzie się podczas uroczystej gali(termin w trakcie ustaleń).

Korzyści dla gmin:

 • pozyskanie nowych inwestorów
 • wzrost konkurencyjności i promocja gminy
 • podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów
 • wpływy do budżetu gminy (podatki, dzierżawy itp.)
 • możliwa modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej oraz sieci elektroenergetycznej

Korzyści dla inwestorów:

 • dotarcie do osób w gminach decydujących o inwestycjach
 • skrócenie czasu oczekiwania na opinię urzędu
 • usprawnienie procedur administracyjnych

Patronat Honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Środowiska.
Wśród Patronów Medialnych są Dziennik Gazeta Prawna, Czysta Energia, Ekologia i Rynek.

Szczegółowy opis projektu znajduje się pod poniższym linkiem:
greencommunities.pl/