O PIGEOR

Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR) została powołana 12 października 2004 r. W dniu 30 listopada 2004 roku Izba została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskując tym samym osobowość prawną. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, utworzoną na mocy ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku.

PIGEOR to organizacja reprezentująca firmy działające na rynku energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w Polsce. Jest największą pozarządową organizacją, która prężnie reprezentuje interesy zrzeszonych członków w Polsce, działających w poszczególnych  obszarach energii ze źródeł odnawialnych:

 • energii wiatrowej
 • biomasy i biopaliw
 • biogazu
 • energii wodnej
 • energii słonecznej
 • geotermii i pomp ciepła.

Do PIGEOR należą stowarzyszenia branżowe, producenci urządzeń i podzespołów, firmy szkoleniowe, doradcze i konsultingowe, firmy wykonawcze i instalacyjne, podmioty finansujące inwestycje oraz krajowi i zagraniczni inwestorzy, którzy przygotowują i realizują projekty wykorzystujące odnawialne żródła do produkcji energii.

Przy tej okazji, warto podkreślić pierwsze sukcesy inwestycyjne odniesione przez nasze firmy członkowskie w zakresie prowadzonych inwestycji. Pierwsza farma wiatrowa o mocy zainstalowanej 18 MW, do dziś funkcjonująca w Polsce, wybudowana w roku 2001 w Cisowie, należy do  spółki Energia-Eco. Największa farma znajduje się z kolei w gminie Margonin o mocy 120 MW i jest własnością innej firmy członkowskiej EDP Renewables. Członkowie PIGEOR przeprowadzili wiele inwestycji także w sektorze energetyki wodnej, biomasy i biogazu a także w ciepłownictwie, instalując pompy ciepła lub kolektory słoneczne.

Naszym atutem jest aktywne działanie oraz doskonała znajomość polskich realiów inwestycyjnych. Pozwala nam to zabiegać o zmiany prawne spełniające oczekiwania inwestorów oraz zwiększać świadomość społeczeństwa w kierunku bezemisyjnej produkcji w źródłach  rozproszonych, w tym z wykorzystaniem technologii prosumenckich.

Do głównych działań PIGEOR, ukierunkowanych na rozwój sektora OZE w Polsce należy:

 • Organizacja spotkań biznesowych
 • Szeroko rozumiane reprezentowanie firm członkowskich w kontaktach z administracją (samo)rządową i pozarządową
 • Lobbing, legislacja i konsultacje dla poprawy warunków inwestowania we wszystkich sektorach OZE
 • Promocja firm i rynku
 • Wsparcie i doradztwo
 • Monitoring uwarunkowań rozwoju poszczególnych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii
 • Edukacja

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością oraz zakresem usług świadczonych na rzecz firm członkowskich, zachęcając do współpracy z nami.

Dołącz do nas, działając wspólnie, możemy osiągnąć więcej!