Inne Działania

Pozostałe działania podejmowane przez PIGEOR na rzecz rozwoju rynku, ze szczególnym uwzględnieniem spraw członkowskich, w zakresie edukacji i promocji obejmują:

 • Przygotowanie ogólnopolskiej kampanii promującej odnawialne źródła energii i podjęcie działań mających na celu jego wdrożenie, we współpracy z agendami rządowymi.
 • Organizację seminariów i konferencji dla polskich i zagranicznych podmiotów zainteresowanych polskim rynkiem OZE
 • Współorganizację i udział w corocznej edycji Targów Green Power w Poznaniu
 • Udział w innych Targach poświęconych branży energetycznej
 • Współorganizację corocznego Międzynarodowego Kongresu Energii Odnawialnej Green Power
 • Organizację warsztatów dla członków Izby z zakresu elementów prawa branżowego oraz możliwości finansowania inwestycji
 • Inicjowanie współpracy z krajowymi ośrodkami naukowymi w celu promocji i wdrażania krajowych technologii OZE
 • Bieżąca realizacja zadań mających na celu:
  • budowanie sprzyjającego klimatu wokół OZE
  • organizacja warsztatów dla urzędników i dziennikarzy
  • organizacja uroczystości promocyjnych związanych z realizacją inwestycji
  • promocja inwestycji - budowanie klimatu wokół inwestycji
  • rozwiązywanie lokalnych konfliktów społecznych
  • szerzenie wiedzy wśród młodzieży szkolnej – konkursy wiedzy
  • organizacja imprez dla dzieci i młodzieży związanych z energetyką odnawialną
 • Przygotowywanie i wydawanie artykułów i publikacji branżowych.